Joint venture JV – wspólne przedsięwzięcie

Joint venture wg wikipedii, to podmiot utworzony wspólnie, przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo w celu realizacji określonego zadania.

Wspópraca Joint Venture może pomóc firmie gwałtownie wzrosnąć. Najważniejszą sprawa do zapamiętania przy wchodzeniu do joint venture, to przemyśleć i dokładnie określić oczewikany wynik. 

Aby upewnić się, że każdy szczegół wspólpracy pozostaje bez niedomówień, koniecznie trzeba zasady współpracy stworzyć w formie pisemnej. Pamiętać, że jeśli nie masz formy pisemnej, z jasną umową osiąganiecia celów współpraca staje trudniejsza i ostatecznie nastepuje rozpuszczenie partnerstwa. 

Zobacz też: Tajemnice wielkich (skutecznych) sprzedawców

Są trzy podstawowe dokumenty, które należy utworzyć przed wspólnym projektem Jonit Venture 

  1. Umowa joint venture
  2. Biznes plan
  3. Strategia wyjścia

Umowa Joint Venture – dokument porozumienia, jest tak naprawdę kontraktem. Ty i twój partner tworzycie dokument prawny. Będzie to lista celów, zakres odpowiedzialności każdej strony, czas trwania współpracy JV oraz okoliczności jakie zostaną osiągnięte po jej zakończeniu. Umowa bedzie obejmować, jak będą dzielone przychody i zyski. Ze względu na jej charakter prawny, radca prawny może okazać się wskazany dla obu stron. Czasami stosuje się niezależnego radcę prawnego, który dokona przeglądu dokumentów przed podpisaniem. To będzie chronić interesy obu partnerów. Szablony działań i listy kontrolne mogą okazać się niezbedne.

Biznes plan – Pisanie tego dokumentu może być zabawne, bo przedstawia wszystkie przyszłe plany, cele, wskaźniki dochody i to, co każda ze stron dodaje do joint venture. Biznes plan będzie również zarysem jak zamierzasz zdobyć fundusze, jak masz zamiar zdobyc pożyczkę lub inne zewnętrzne pieniędze – jeśli jest to konieczne. Nawet jeśli nie masz potrzeby zewnętrznego finansowania, jest absolutnie konieczne, aby napisać biznes plan. Ty i twój partner będziecie odwoływać się do tego dokumentu wielokrotnie, podczas przeglądu postępów i planowania przyszłych. Można też spojrzeć na biznes plan aby obserwować postęp codziennych operacji, zarządzania, zasobami ludzkimi i strategią komunikacji. Jeśli jest to twój pierwszy raz, tworzenie biznes planu, może być wskazane aby zatrudnić specjalistę od tworzenia biznes planów. Możesz też znaleźć wzory biznes plan -ów w internecie.

Strategia wyjscia – Nie zamartwiaj się, myśląc o tym, jak to się może skończyć. Przeciętne przedsiębiorstwo działa około siedmiu lat i kończą swoją działalnosc z mnóstwa powodów. Twój JV może mieć datę wygaśnięcia! Posiadanie strategii wyjścia ochronić zarówno aktywa partnerów jak i znaki towarowe. Strategia wyjścia musi wyraźnie stwierdzać, kto i co dostaje, kiedy kończy się współpraca joint venture. Również musi zawierać listę zdarzeń, które mogą sygnalizować koniec współpracy JV, jak chociażby osiągnięcia konkretnych celów, pewnych zmian na rynku lub sprzedaży przedsiębiorstwa. 

Tworzenie tych dokumentów pokazuje również Twój profesjonalizm i zaangażowanie ww współpracę. Co najważniejsze, będzie utrzymywać Ciebie i twojego partnera od paskudnej batalii prawnej, jeśli partnerstwo zostanie przerwane.

 Zapisz się na newsletter – SukcesFirmy.co.uk

Imię: *
Email: *

* Ja również nie lubię Spamu! Masz moje słowo, że twoje dane są bezpieczne i nie będą nikomu udostępniane!